Atex

Atex

Atex

Wat is ATEX?

ATEX komt van  “ATmosphère EXplosible”. Dit behelst alle situaties in welke personen met een explosierisico te maken hebben.  Het kan gaan om stof, dampen zoals benzine, maar ook stofwolken van bijvoorbeeld toner of meel.

Om de risicos zoveel mogelijk te beperken, wordt  in een Explosieveiligheidsdocument (EVD) als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) een indeling in verschillende risico zones gemaakt. Door de zonering worden de explosiegevaren duidelijk gemaakt in elk gebied.

De Europese Richtlijn (ATEX 100A ~ 1994/9/EG und ATEX 118A ~ 99/92/EG) gelden al sinds 2003 voor nieuwe installaties. Vanaf 1 juli 2006 moeten ook bestaande productieruimtes aan deze norm voldoen. ATEX 100A heeft betrekking op installaties en apparaten terwijl ATEX 118A  van toepassing is voor de arbeids –omgeving en plaatsen in de explosie gevaren zone. 

In de warenwet (VWA) is er sprake van ATEX 95 bij producten en is er sprake van ATEX 137 in de arbeidsomgeving volgens de arbowet. Personen vallen onder de Atex 137 wetgeving en dien als persoon hieraan te voldoen door een afgeleiding van 1000 naar 500 Volt binnen een tijd van 5 seconden. Wij proberen ons concept ATEX practice proof als schakel tussen personen en hun arbeidsomgeving te stellen. Alle kledingstukken worden getest volgens deze norm.

EDPP ATEX  electrastatic dissipative requirements practice proof, ATEX


 • Chemicaliën
 • Electrische vlamboog
 • Electrische vlamboog ATPV
 • Hi Vis
 • Hi Vis EN ISO 20471
 • Hittebestendig
 • Isolatie
 • Lassen
 • Statische Elektriciteit
 • VIAG
 • Waterproof
 • Winter