CE Normen

Atex

Atex

Wat is ATEX?

ATEX komt van  “ATmosphère EXplosible”. Dit behelst alle situaties in welke personen met een explosierisico te maken hebben.  Het kan gaan om stof, dampen zoals benzine, maar ook stofwolken van bijvoorbeeld toner of meel....

Chemicaliën

Chemicaliën

EN 14605 BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIEN TYPE 4 (SPRAY TIGHT) OF TYPE 3 (LIQUID TIGHT)

Deze productnorm bepaalt de testmethoden en de eisen aan welke de kleding moet voldoen die bescherming moet bieden aan mensen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan vloeibare chemicaliën. Het betreft hier meestal kleding die voorzien is van een vloeistofdichte coating of laminaat. Eén aspect van EN 14605 betreft de permeatietest.  (=doordringing op moleculair niveau) van de kleding die wordt getest volgens de methode EN 374-3 of ISO 6529. De klassering is afhankelijk van de doorbreektijd (zie overzicht hieronder). ...

Electrische vlamboog

Electrische vlamboog

EN 61482-2  Vlamboog

  • Bescherming tegen vlamboog Klasse 1
  • 4kA/500ms
...

Electrische vlamboog ATPV

Electrische vlamboog ATPV

IEC 61482-1 ATPV HRC class 4 Vlamboog

  • Bescherming tegen vlamboog Klasse 4
  • ATPV 45,9 CAL/CM2
...

Hi Vis

Hi Vis

EN 471 (2003) HOGE ZICHTBAARHEID

De norm bepaalt de testmethode en de eisen waaraan de kleding moet voldoen en die bescherming moet bieden in geval van gevaarlijke omstandigheden waarbij de zichtbaarheid sterk beperkt of onvoldoende is. De kleding zorgt voor zeer hoge zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden met beperkt zicht, bij alle lichtomstandigheden overdag en in het donker bij kunstlicht en licht van voertuigen.De fluorescerende stof heeft vooral overdag de belangrijkste functie door het daglicht te weerkaatsen, terwijl de reflecterende banden vooral ’s nachts het licht weerkaatsen en zo de veiligheid van de gebruiker op het werk of langs de weg garanderen....

Hi Vis EN ISO 20471

Hi Vis EN ISO 20471

EN ISO 20471 (2014) HOGE ZICHTBAARHEID

 ...

Hittebestendig

Hittebestendig

EN11612 (2008) (Oud 531) HITTE EN VUUR A-B-C-D-E-F

De kleding moet voldoen aan bescherming van werknemers die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan hitte en vlammen, met uitzondering van lassers en brandweerlui. Bescherming tegen korte contacten met een vlam plus tegen convectiehitte- en stralingshitte alsook tegen spatten van gesmolten ijzer....

Isolatie

Isolatie

De Europese standaard NEN-EN 50286:1999

Elektrisch isolerende beschermende kleding voor gebruik bij laagspanningsinstallaties....

Lassen

Lassen

EN 11611 (OUD EN470) 2007

Bescherming voor lassers tegen kleine metaaldruppen lasparels. Alle HYDROWEAR Modellen zijn aangepast aan de nieuwe norm EN 11611....

Statische Elektriciteit

Statische Elektriciteit

EN1149-5 (2008) Elektrostatisch eigenschappen (Antistatische norm)

De norm bepaalt de testmethode en de eisen waaraan de kleding moet voldoen en die bescherming moet bieden aan mensen en omgeving, die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan elektrostatische ladingen, in een omgeving met hoge risico’s van explosie. Het doel van deze beschermende kleding is het beperken van hoge ladingopbouw op het buitenweefsel en verspreiding ervan in een gevaarlijke omgeving. Door de oppervlaktegeleiding van het doek te meten kan men de mogelijke ladingopbouw vaststellen....

Waterproof

Waterproof

EN 343 REGENBESCHERMING

De norm bepaalt de testmethode en de eisen aan dewelke kleding moet voldoen die bescherming moet bieden tegen slecht weer, zoals regen, mist, vocht, allerlei neerslag of een combinatie van deze tot maximaal temperaturen van –5°C. Is dat lager dan –5°C dan komt de EN 342 in beeld. De standaard slaat dus op kleding die bij normaal gebruik onder normale weersomstandigheden wordt gebruikt....

Winter

Winter

Hydrowear EN 14058 Beschermende kleding tegen koude omgevingen (T > -5 °C)

Niveaus...