Chemicaliën

Chemicaliën

Chemicaliën

EN 14605 BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIEN TYPE 4 (SPRAY TIGHT) OF TYPE 3 (LIQUID TIGHT)

Deze productnorm bepaalt de testmethoden en de eisen aan welke de kleding moet voldoen die bescherming moet bieden aan mensen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan vloeibare chemicaliën. Het betreft hier meestal kleding die voorzien is van een vloeistofdichte coating of laminaat. Eén aspect van EN 14605 betreft de permeatietest.  (=doordringing op moleculair niveau) van de kleding die wordt getest volgens de methode EN 374-3 of ISO 6529. De klassering is afhankelijk van de doorbreektijd (zie overzicht hieronder). 

Naast type 3 en 4 staat de norm ook type 3 of 4 “PB” toe. PB staat voor bescherming van gedeeltes van het lichaam (partial body protection).De jet- en spraytest die enkel op een volledige kleding set wordt uitgevoerd, komen hierbij te vervallen.

CLASS 1 > 10 min

CLASS 2 > 30 min

CLASS 3 > 60 min

CLASS 4 > 120 min

CLASS 5 > 240 min

CLASS 6 > 480 min

EN13034 BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIEN TYPE 6

Deze productnorm beschrijft testmethoden en eisen voor kleding die beperkte bescherming biedt tegen spatten vloeibare chemicaliën. Type 6 kleding is zeker niet volledig vloeistofdicht en biedt minder bescherming dan type 3 of 4 kleding. Voor type 6 kleding is een fluorcarbon finish meestal voldoende. Naast type 6 wordt ook hier type 6 (PB) toegestaan.

In de tabel vindt u de testresultaten voor de verschillende materialen en chemische producten. Aan de hand van de fabric ref op het label kunt u bepalen welk materiaal voor uw kleding gebruikt werd.

Voorbeeld:

 

 

Maximum prestatie-niveau

350 g/m²

64/35/1

Cot/Pes/Antistatic

310 g/m²

55/45/1

Protex/cot/Antistatic

 

Schuurweerstand

klasse 6

Klasse 6

Klasse 6

 

Scheursterkte

klasse 6

Klasse 2

Klasse 3

 

Treksterkte

klasse 6

Klasse 5

Klasse 5

 

Weerstand tegen doorprikken

klasse 6

Klasse 3

Klasse 3

 

Vloeistof afstoting

klasse 3

H2SO4 Klasse 3

NaOH Klasse 3

o-xylene Klasse 3

butan1-ol Klasse 1

H2SO4 Klasse 3

NaOH Klasse 3

o-xylene Klasse 3

butan1-ol Klasse 3

 

Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen

klasse 3

H2SO4 Klasse 3

NaOH Klasse 3

o-xylene Klasse 3

butan1-ol Klasse 3

H2SO4 Klasse 3

NaOH Klasse 3

o-xylene Klasse 3

butan1-ol Klasse 3

 

naadsterkte

klasse 6

Klasse 6

Klasse 6

 

EN ISO 6530 PENETRATIE EN REPULSIE TESTMETHODE

Deze testmethode wordt zowel in de EN 14605 als in de EN13034 gebruikt. Getest wordt de penetratie (doordringing) en repulsie (afstoting) van diverse vloeibare chemicaliën zoals Zwavelzuur 30%, Natronloog 10% en koolwaterstoffen. Naar risico/eindgebruik kunnen ook andere chemicaliën aanvullend getest worden.

KLASSERING :

 

Classe

Repulsie (%)

Penetratie (%)

1

80

10

2

90

5

3

95

1

 


 • Atex
 • Electrische vlamboog
 • Electrische vlamboog ATPV
 • Hi Vis
 • Hi Vis EN ISO 20471
 • Hittebestendig
 • Isolatie
 • Lassen
 • Statische Elektriciteit
 • VIAG
 • Waterproof
 • Winter