Hittebestendig

Hittebestendig

Hittebestendig

EN11612 (2008) (Oud 531) HITTE EN VUUR A-B-C-D-E-F

De kleding moet voldoen aan bescherming van werknemers die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan hitte en vlammen, met uitzondering van lassers en brandweerlui. Bescherming tegen korte contacten met een vlam plus tegen convectiehitte- en stralingshitte alsook tegen spatten van gesmolten ijzer.

A Beperkte bescherming tegen vlammenuitbreiding.

A1: Buitenmateriaal getest op vlamverspreiding volgens EN15025 procedure A1 is vlam op de oppervlakte test

A2: Buitenmateriaal getest op vlamverspreiding volgens EN15025 procedure A2 is vlam op de naad test.

B Bescherming tegen convectiehitte volgens ISO9151. 3 Niveaus waarvan 1 het laagste. Convectiehitte verplaatst zich via vlam tegen doek. Andere kant doek wordt tijd  gemeten die verstrijkt totdat het staal 24 °C warmer is geworden HTI 24 tijd = blaargrens – 2e graad brandwonden)

B1 = HTI tussen 4 en 10 seconden

B2 = HTI tussen 10 en 20 seconden

B3 = HTI > 20 seconden

C Bescherming tegen stralingshitte. 4 Niveaus waarvan 1 het laagste. Bron is straling en wordt getest via infraroodstraling volgens ISO 6942-B. Ook hier wordt de tijd gemeten bij opwarming van 24 °C. Hoe lang duurt het tot een stijging van 24 °C is bereikt

C1: 7 tot 20 seconden

C2: 20 tot 50 seconden

C3: 50 tot 95 seconden

C4: > 95 seconden

D Bescherming tegen vloeibare aluminium druppels.  3 Niveaus waarvan 1 het laagste niveau is. Een membraan als imitatie van de huid wordt tegen de binnenkant van het doek aangebracht. Vloeibaar aluminium wordt op de buitenkant van het doek aangebracht. Het membraam mag niet vervormen.

D1: bij 100 < 200 gram

D2: bij 200 < 350 gram

D3: >350 gram

E Bescherming tegen vloeibare ijzer druppels. 3 Niveaus waarvan 1 het laagste.

E1: 60 < 120 gram

E2: 120 < 200 gram

E3: > 200 gram

F Contactwarmte: 3 niveaus waarvan 1 de laagste. Warme plaat wordt tegen stof gedrukt. Temperatuurstijging moet minder dan 24 seconden zijn.

F1: 5 < 10 seconden

F2: 10 < 15 seconden

F3: > 15 seconden

Opmerking: Bij aanduiding 0 is er niet getest en biedt de kleding dus geen bescherming in deze klasse.

14116 2008 (OUD EN 533)

BEPERKTE VLAMVERSPREIDING OP MATERIALEN EN KLEDING

De norm bepaalt testmethoden en eisen aan welke kleding en materialen moeten voldoen die bescherming bieden aan mensen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan kleine vlammen waarbij geen gevaar bestaat voor blootstelling aan stralingshitte. Het gaat in deze norm met name om het bepalen van de vlamverspreiding op het materiaal of de combinatie van materialen die in de beschermende kleding wordt gebruikt. De hiervoor gebruikte testmethode is de ISO 15025. De materialen worden geclassificeerd volgens een bepaalde index al naargelang het niveau van bescherming. Deze classering varieert van index 1 (laagste vorm van bescherming) tot index 3 (hoogste vorm van bescherming). Dit noemt men ook vaak de vlamverspreidingsindex.

Belangrijk te noteren is wel dat het hier gaat over passieve beschermkleding en niet om brandweerkleding of kleding voor laswerkzaamheden. De bedoeling is om de gebruiker een passieve bescherming te bieden in een omgeving waarbij mogelijk gevaar is voor contact met open vuur. Men spreekt ook wel eens over “ESCAPE” kleding.

Nadere toelichting van de verschillende indexen/niveaus:

 • INDEX 1 - Vlamvertragend, gatvorming in de stof is toegestaan
 • INDEX 2 - Vlamvertragend, gatvorming is niet toegestaan
 • INDEX 3 - Vlamvertragend, gatvorming is niet toegestaan, materiaal mag slechts beperkt nabranden

 • Atex
 • Chemicaliën
 • Electrische vlamboog
 • Electrische vlamboog ATPV
 • Hi Vis
 • Hi Vis EN ISO 20471
 • Isolatie
 • Lassen
 • Statische Elektriciteit
 • VIAG
 • Waterproof
 • Winter